Kurumsal Kimlik Çalışmaları BEKO Örneği

Kurumsal Kimlik Çalışmaları: BEKO Örneği

Bu yazı Kurumsal Kimlik Çalışmaları konulu DERGİPARK’ta yer alan bir araştırma yazısıdır. Örneği verilen logo BEKO’nun eski logosudur. Ancak burada hedeflenen kazanımın logonun eski veya yeni olmasıyla alakası yoktur. “Ben kimim?” sorusu, var olmanın en büyük meselelerinden biridir. Bu soruya verilen cevap, insanları, toplumları ve kurumları olduğu kadar yaşam biçimlerini de şekillendirmektedir. DERGİPARK Bu soruya…

TAMAMINI OKU
Kurumsal İmaj

İmaj Kavramı ve Çeşitleri

İmaj; nesne, kavram ve sembollerin zihinde canlandırılmasıdır. Bu nesne, kavram ve semboller bir kişiye, bir duruma veya bir kurumun düşüncelerine ait olabilmektir. İmaj, algı aracılığı ile elde edilerek zihinde depolanan bilgilerin canlandırılmasıyla oluşmaktadır. DERGİ PARK Cambridge Üniversitesi’nin sözlüğünde kurumsal imaj; “genel olarak insanlar tarafından kurumun nasıl göründüğü ve anlaşıldığı”olarak tanımlanmaktadır. İmaj, insanların aklında yarattığı ve…

TAMAMINI OKU
Kurumsal Tasarım görsel Kimlik Unsurları

Kurumsal Tasarım / Görsel Kimlik

Toplumsal değişim, kurum kimliği kavramının içeriğinin değişmesine neden olmuş vekavram kapsam bakımından genişlemiştir. 1970’lerden sonra süregelen stratejik döneme ait özellikler görülmektedir. Stratejik dönemde,kurum kimliğinin kurum felsefesi, kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurumsal tasarımögelerinden oluştuğu kabul edilmiştir. Bu ögelerin önemli parçalarından biri olan görsel kimlik; kurumun logosu, renkleri, yazı karakteri, ticari karakter gibi görsel ögeleri içermektedir.…

TAMAMINI OKU
Kurumsal İmaj

Kurumsal İmajın Güçlendirmesinde Kurumsal Kimliğinin Rolü

Günümüz şartlarında bir kurumun ayakta kalması, ilerlemesi, kazanç elde etmesi, gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi için kurumların, kurumsal imajını kurum içi ve kurum dışında olumlu ve güçlü tutması gerekmektedir. Kaynak: DERGİPARK Olumlu ve güçlü bir imaj uzun süreli bir çalışmayı içinde barındırmaktadır. Değişen yaşam tarzları, ihtiyaçlar, teknolojik gelişmeler, pazarın yapısı gibi bazı etmenler tüketicilerin tercihlerini, algılarını…

TAMAMINI OKU